Kontrole przeprowadzone w roku 2018

l.p.
Oznaczenie organu
przeprowadzającego kontrolę
Zakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroli
Efekt kontroli(ocena, zalecenia)
1.
Śląski Kurator Oświaty
Organizacja pracy szkoły publicznej w roku szkolnym 2017/2018, wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny w szkole
29 stycznia 2018r
bez zaleceń
2.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Program profilaktyki uniwersalnej "Smak życia, czyli debata o dopalaczach"
9 kwietnia 2018r.
bez zaleceń
3.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, oraz innych składek, do których pobierania zobowiazany jest zakład, oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość wypełniania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
27 kwietnia 2018r.
bez zaleceń
4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Kontrola interwencyjna dotycząca zgłoszenia warunków sanitarno - higienicznych " Poidełek" do picia przez dzieci.
8 czerwca 2018r.
1. Bezwzględny zakaz korzystania z wody do picia ze źródełka.
2. Przestrzegać właściwego mycia i sanityzacji fontanny.
3. Prowadzenie dokumentacji wykonywanych codziennie czynności porządkowych.
5.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Kompleksowa kontrola sanitarna w zakresie stanu sanitarnego szkoły oraz przestrzeganie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
23 października 2018r.
bez zaleceń

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 - mgr Iwona Ball (29 stycznia 2018)
Opublikował: Agnieszka Blady (25 stycznia 2019, 10:14:48)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 30

Ostatnia zmiana: Agnieszka Blady (25 stycznia 2019, 10:40:13)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2164