Kontrole przeprowadzone w roku 2019

l.p.
Oznaczenie organu
przeprowadzającego kontrolę
Zakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli(ocena, zalecenia)
1
Wydział Kontroli Urzędu Miasta
Sprawdzenie prawidłowości realizacji czynności związanych z gromadzeniem danych oświatowych Systemu Informacji Oświatowej i przekazaniem ich do jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 30 września 2018r.
18 stycznia 2019r.
brak rozbieżności
2.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Kontrola problemowa w zakresie ważenia tornistrów/plecaków i wagi uczniów
21 stycznia 2019r.
bez zaleceń
3.
Śląski Kurator Oświaty
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę w kontekście złożonej interwencji
28 lutego
Na podstawie par. 20 ust. 5 rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591 ze zm.), objąć ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną ustalić formy, formy ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, a także zgodnie z par. 23 cyt. wyżej rozporządzenia poinformować o ww. kwestii rodziców.
4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Ocena realizacji Ogólnopolskiego programy edukacyjnego "Trzymaj formę"
31 maja
Brak uwag i zastrzeżeń
5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie
3 września
Zalecenia wykonano zgodnie z ustalonym terminem.
6

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Kompleksowa kontrola sanitarna w zakresie stanu sanitarnego szkoły oraz przestrzeganie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
26 września
brak zaleceń


metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 - mgr Iwona Ball (28 stycznia 2019)
Opublikował: Agnieszka Blady (28 stycznia 2019, 12:04:21)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 30

Ostatnia zmiana: Agnieszka Blady (4 października 2019, 10:45:23)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2018