Kontrole przeprowadzone w roku 2023

l.p.
Oznaczenie organu
przeprowadzającego kontrolę
Zakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli(ocena, zalecenia)
1.
Śląski Kurator Oświaty Delegatura w Częstochowie
Zgodność z przepisami prawa procedury przygotowania arkusza organizacji szkoły i zmian w roku szkolnym 2022/2023 oraz zmian wprowadzonych po 30 września 2022 r.
17 lutego 2023 r.
1. Zgodnie z art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) wdrażać zmiany do organizacji pracy szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
2. Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) przed wprowadzeniem zmian do organizacji pracy szkoły zasięgać opinii rady pedagogicznej.
2.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Kontrola problemowa z uwzględnieniem dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.
31 marca 2023 r.
bez zaleceń
3.

Biuro Finansów Oświaty - BHP

Kontrola placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki
4 lipca 2023 r.
bez zaleceń
metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 - mgr Sylwia Szrajber-Kobyłkiewicz (27 lutego 2023)
Opublikował: Agnieszka Blady (27 lutego 2023, 11:07:49)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 30

Ostatnia zmiana: Agnieszka Blady (8 sierpnia 2023, 10:43:19)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 870