Akta osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników


Dostęp: w  sekretariacie szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dnia 28-05-1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników ( Dz.U. nr 1996/62/286; 2002/214/1812; 2003/230/2293 ).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz.94 ze zmianami )

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły mgr Zofia Bartoszek (18 września 2008)
Opublikował: wiewiora_l (6 czerwca 2006, 08:57:51)

Ostatnia zmiana: Iwona Kokot-Ujma (3 października 2019, 17:35:10)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1746