Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.


Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marc 2005 r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów , a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005r Nr 58 poz.504 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły mgr Zofia Bartoszek (29 listopada 2012)
Opublikował: wiewiora_l (30 listopada 2012, 08:33:25)

Ostatnia zmiana: Teresa Trzepizur (7 marca 2017, 14:48:00)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1727