Księga ewidencji uczniów

Dostęp: Dostępne dla osób, które wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.


Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 2 3, poz. 225 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły mgr Zofia Bartoszek (29 listopada 2012)
Opublikował: wiewiora_l (30 listopada 2012, 08:39:23)

Ostatnia zmiana: Teresa Trzepizur (7 marca 2017, 14:40:48)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1796