Dziennik zajęć

Dziennik zajęć

Archiwum 

Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkolnej osobom/ instytucjom wykazującym interes prawny.

Dział: Miejskie Przedszkole nr 6

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Dorota Rygał - dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 (1 września 2016)
Opublikował: Dorota Rygał (14 marca 2017, 10:46:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1901