Księga ewidencji uczniów Gimnazjum nr 12

Typ: ewidencja

Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu

Dział: sekretariat

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Joanna Woźniak - Dyrektor Gimnazjum nr 12 im. J. Matejki w Częstochowie (1 września 2008)
Opublikował: ostrowski_r (4 sierpnia 2006, 17:22:49)

Ostatnia zmiana: Anna Koba (12 maja 2017, 13:08:04)
Zmieniono: poprawienie metryki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1682