Księga Arkuszy Ocen

Typ: archiwum

Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły

Dział: sekretariat 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zmianami) 

metryczka


Wytworzył: Joanna Woźniak - Dyrektor Gimnazjum nr 12 im. J. Matejki w Częstochowie (1 września 2008)
Opublikował: ostrowski_r (4 sierpnia 2006, 17:23:22)

Ostatnia zmiana: Anna Koba (12 maja 2017, 13:07:52)
Zmieniono: poprawienie metryki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1670