Księga kontroli

Typ: rejestr, archiwum 

Dostęp: W godzinach pracy sekretariatu

Dział: sekretariat 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr2 3, poz. 225 ze zmianami) 

metryczka


Wytworzył: Joanna Woźniak - Dyrektor Gimnazjum nr 12 im. J. Matejki w Częstochowie (8 maja 2017)
Opublikował: Anna Koba (8 maja 2017, 20:49:33)

Ostatnia zmiana: Anna Koba (12 maja 2017, 13:06:49)
Zmieniono: poprawienie metryki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1633