Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Data zebrania

/dzień tygodnia/

Temat

1.

14.07.2017 r.

/piątek/

 • zebranie z Rodzicami uczniów klas I – sprawy organizacyjno-  informacyjne
2.

18.09.2017 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat organizacji roku szkolnego 2017/2018,
 • zapoznanie ze Statutem Szkoły, z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym,
 • w klasach trzecich informacje na temat egzaminu maturalnego 2018.
3.

20.11.2017 r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat frekwencji, zachowania i postępów w nauce.
4.

18.01.2018 r.

/czwartek/

 • omówienie wyników nauczania, frekwencji i zachowania w I półroczu,
 • w klasach trzecich omówienie wyników matury próbnej.
5.

19.03.2018r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat frekwencji, zachowania i postępów w nauce,
 • w klasach trzecich informacja na temat zagrożenia ocenami niedostatecznymi oraz egzaminu maturalnego 2018.
6.

21.05.2018r.

/poniedziałek/

 • informacje na temat postępów w nauce,
 • informacja na temat zagrożenia ocenami niedostatecznymi,
 • bezpieczeństwo młodzieży w czasie wakacji.

 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Barbara Gala-Glińska (6 września 2017)
Opublikował: Marcin Terka (6 września 2017, 14:59:07)
Podmiot udostępniający: VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9194