Wykaz zużytych składników mienia ruchomego - X 2020

VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Częstochowie, zgodnie z § 4 ust.3 Instrukcji Sposobu i Trybu Gospodarowania Składnikami Majątku Ruchomego Miasta Częstochowy stanowiącej Załącznik do Zarządzenia nr 1502.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 stycznia 2017 r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowy, informuję o możliwości przejęcia określonych składników mienia ruchomego, wymienionych w załączniku do pisma. Osoby zainteresowane, prosimy o pisemną informację w terminie do dnia 30.10.2020 r. W przypadku otrzymania większej ilości wniosków o wyborze decydować będzie kolejność nadesłania.

wykaz X 2020.pdf (53kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Barbara Gala-Glińska (16 października 2020)
Opublikował: Marcin Terka (19 października 2020, 11:29:54)
Podmiot udostępniający: VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8722