Arkusze ocen Szkoły Podstawowej Nr 37 w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 18 do 1992r. przechowywane w Archiwum SP 40 w Częstochowie 5 tomów .

Typ: Archiwum.

Dostęp: Sekretariat Szkoły

Dział: Szkoła Podstawowa nr 37

Podstawa prawna: § 13 rozporządzenia MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 225 ze zmianami) (dostęp po wykazaniu interesu prawnego)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły - Jadwiga Gondek (5 czerwca 2009)
Opublikował: admin_sp37 (16 listopada 2004, 12:27:57)

Ostatnia zmiana: Magdalena Myśliwiec (6 września 2017, 14:28:03)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2324