Akta osobowe aktualnie zatrudnionych

Dostęp: Dla osób/instytucji, które wykażą interes prawny w  sekretariacie szkoły.


Podstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dnia 28-05-1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników ( Dz.U. nr 1996/62/286; 2002/214/1812; 2003/230/2293 ). 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz.94 ze zmianami )
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły - Jadwiga Gondek (6 czerwca 2017)
Opublikował: Magdalena Myśliwiec (6 czerwca 2017, 16:53:40)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 37

Ostatnia zmiana: Magdalena Myśliwiec (6 września 2017, 14:12:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1864