Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja Zbiorów Bibliotecznych

Dostęp: archiwumPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. [...]

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

typ: ArchiwumDostęp: Archiwum "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w [...]

Księga ewidencji uczniów

typ: EwidencjaDostęp: sekretariat "dostęp po wykazaniu interesu prawnego"Dział: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im Marii Sklodowskiej-Curie w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w [...]

Arkusze ocen uczniów

typ : ArchiwumDział: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie. Dostęp: dla osób posiadających interes prawny, w godzinach pracy sekretariatu. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS [...]

Ewidencja pracowników zatrudnionych i zwolnionych

Dostęp: sekretariat "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)".Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: sekretariatPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Księga protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: sekretariat "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)"Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991. o systemie oświaty [...]

Księga kontroli

Dostęp: sekretariat,Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Dostęp: sekretariatPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Typ: Ewidencja Dostęp: dla osób posiadających interes prawny, w godzinach pracy sekretariatu. Dział: sekretariat. [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: sekretariat "dostęp po wykazaniu interesu prawnego"Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: sekretariat "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora,  art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: sekretariatPodstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o nieruchomości. [...]

Ewidencja wydanych kart rowerowych

Typ: Ewidencja Dostęp: dla osób posiadających interes prawny, w godzinach pracy sekretariatu.  Dział: sekretariat [...]

Ewidencja świadectw ukończenia szkoły

Typ: Ewidencja Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Dział: Sekretariat. Ograniczenie z zachowaniem zapisów. [...]

Ewidencja zaświadczeń wydawanych przez OKE Jaworzno

Typ: Ewidencja Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny, w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Dział: Sekretariat. Ograniczenie z zachowaniem zapisów [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: Rejestr Dostęp: sekretariat "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)"Dział: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w [...]

Rejestr dokumentów archiwizowanych

Typ: RejestrDostęp: Archiwum za pośrednictwem dyrektora szkołyDział: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Częstochowie Dostęp: dla osób posiadających interes prawny lub ograniczenie z [...]

Rejestr wypadków uczniów

Typ: RejestrDostęp: Sekretariat "dostęp po wykazaniu interesu prawnego"Dział: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i [...]

metryczka