Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wykaz obciążenia sali gimnastycznej

Sala gimnastyczna  Zespołu Szkół Gastronomicznych  w roku szkolnym 2012/2013 jest obciążona od poniedziałku do piątku od godziny 7.10 do godz. 20.00. [...]

Procedury

[...]

metryczka