Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenia 2024 r.

Zarządzenie 1/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia procedury oceny pracy nauczyciela [...]

Zarządzenia 2023 r.

Zarządzenie 1/2023 z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół [...]

Zarządzenia 2022 r.

Zarządzenie 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie pogotowia kasowego na rok 2022. [...]

Zarządzenia 2021 r.

Zarządzenie 1/2021 z dnia 2 stycznia 2021 r. w sprawie pogotowia kasowego na rok 2021. [...]

Zarządzenia 2020 r.

Zarządzenie 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie pogotowia kasowego na rok 2020.   [...]

Zarządzenia 2019 r.

Zarządzenie 1/2019 z dnia 1 stycznia 2019 r. w sprawie pogotowia kasowego na rok 2019. [...]

Zarządzenia 2018 r.

Zarządzenie 1/2018 z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie pogotowia kasowego na rok 2018. p.p1 p.p2 span.s1 Zarządzenie 4/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania inspektora danych osobowych [...]

metryczka