Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie nr 1/2024/AO

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych [...]

Zarządzenie nr 3/2024/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 11.03.2024 r. w sprawie  zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie Nr 2/2024/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 16.02.2024w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie Nr 1/2024/N

w sprawie: wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 13/2023/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 27.12.2023 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 12/2023/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 15 grudnia 2023 rokuw sprawie powołania komisji ds. opracowania standardów ochrony małoletnich w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 11/2023/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 11.10.2023 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie Nr 10/2023/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 08.09.2023w sprawie organizacji roku szkolnego. [...]

Zarządzenie nr 9/2023/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 07.09.2023 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie Nr 8/2023/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 31.08.2023 W sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej na podstawie Rozporządzenia MEN z 29.08.2014r [...]

Zarządzenie Nr 7/2023/N

Dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 31.08.2023 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach [...]

Zarządzenie nr 6/2023/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 24.08.2023 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 5/2023/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 17.08.2023 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 4/2023/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 13.06.2023 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 3/2023/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 20.04.2023 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej  [...]

Zarządzenie nr 2/2023/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 22.03.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie nr 1/2023/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 02.03.2023 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 16/2022/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 29.12.2022 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej  [...]

Zarządzenie Dyrektora nr 15/2022/N

z dnia 26.10.2022 roku w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

Zarządzenie Nr 14/2022/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 28.09.2022 w sprawie ustalenia dniwolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych... [...]

Zarządzenie nr 13/2022/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 28.09.2022 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 12/2022/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 19.09.2022 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 11/2022/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 07.09.2022 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie Nr 10/2022/N

Dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 01.09.2022 w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa pobytu w szkole, a także bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych [...]

Zarządzenie Nr 9/2022/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 01.09.2022 w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej [...]

Zarządzenie nr 8/2022/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 17.08.2022 w sprawie  zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej  [...]

Zarządzenie nr 7/2022/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 13.06.2022 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 6/2022/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 21.04.2022w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 5/2022/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 10.03.2022 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej na podstawie art.69 ust.6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.U. z 2017 poz. 59) oraz Regulaminu Rady [...]

Zarządzenie Nr 4/2022/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 07.03.2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie nr 3/2022/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych [...]

Zarządzenie nr 2/2022/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 26.01.2022 w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym [...]

Zarządzenie nr 1/2022/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 12.01.2022 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 25/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 28.12.2021 r w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 24/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 15.12.2021 w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym [...]

Zarządzenie nr 23/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 24.11.2021Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.10.2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/2021/AO

z dnia 02.11.2021 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 22/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowiez dnia 29.09.2021 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 21/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 08.09.2021 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie Nr 20/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 02.09.2021 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r. ustalam następujące dni wolne od zajęć [...]

Zarządzenie Nr 19/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 02.09.2021   W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa pobytu w szkole, a także bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych ... [...]

Zarządzenie Nr 18/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 02.09.2021W sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej na podstawie RozporządzeniaMEN z 29.08.2014r [...]

Zarządzenie nr 1/2021/AO

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w sprawie: Kryteriów do wypowiedzenia stosunku pracy (rozwiązania stosunku pracy) z pracownikiem niepedagogicznym [...]

Aneks nr 1/2021

z dnia 01.09.2021 do zarządzenia Nr 42/2015/2016  Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 17/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 18.08.2021 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej na podstawie art.69ust.6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.u. z 2017 poz. 59) oraz Regulaminu Rady [...]

Zarządzenie Nr 16/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych [...]

Zarządzenie nr 15/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 14.06.2021 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 14/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 17.05.2021 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Aneks nr 2/2021/N z dnia 13.05.2021 do zarządzenia Nr 15/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego [...]

Zarządzenie nr 13/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 11.05.2021 w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym [...]

Zarządzenie nr 12/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 04.05.2021 w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym [...]

Zarządzenie nr 11/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 26.04.2021 w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym [...]

Zarządzenie nr 10/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 21.04.2021 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej na podstawie art.69 ust.6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.u. z 2017 poz. 59) [...]

Zarządzenie nr 9/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 19.04.2021 w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym [...]

Zarządzenie nr 8/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 12.04.2021 w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym [...]

Zarządzenie nr 7/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 29.03.2021 w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanegoz zagrożeniem epidemiologicznym. [...]

Zarządzenie nr 6/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 22.03.2021 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 5/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 15.03.2021 w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym [...]

Zarządzenie Nr 3/2021/N

z dnia 26.02.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie nr 2/2021/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 15.02.2021 w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym [...]

Zarządzenie nr 1/2021/N

w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanegoz zagrożeniem epidemiologicznym [...]

Aneks nr 1/2021/N do zarządzenia Nr 15/2020/N

dnia 04.01.2021 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznychw Częstochowie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresieczasowego [...]

Zarządzenie nr 5/2020/AO

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 21.12.2020 w sprawie wprowadzenia nowelizacji Regulaminu ZFŚS Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 21/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 21.12.2020 w sprawie wprowadzenia nowelizacji Regulaminu ZFŚS Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 20/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 14.12.2020r w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej na podstawie art.69 ust.6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.u. z 2017 poz. 59) [...]

Zarządzenie nr 19/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 25.11.2020 w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym [...]

Zarządzenie nr 18/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 12.11.2020  w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej na podstawie art.69 ust.6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.u. z 2017 poz. [...]

Zarządzenie nr 17/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 16.10.2020r. w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym [...]

Zarządzenie nr 16/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 16.10.2020 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej na podstawie art.69 ust.6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.u. z 2017 poz. 59) oraz Regulaminu Rady [...]

Zarządzenie Nr 15/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 29.09.2020dotyczące dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Ekonomicznychw Częstochowie na rok szkolny 2020/2021 [...]

Zarządzenie Nr 14/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 15.09.2020 W sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej na podstawie Rozporządzenia MEN z 29.08.2014r. [...]

Zarządzenie nr 13/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 25.08.2020w sprawie powołania komisji ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami [...]

Zarządzenie nr 12/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 25.08.2020 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 11/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 24.08.2020 w sprawie wprowadzenia procedur obowiązujących w Zespole Szkół Ekonomicznych w czasie epidemii SARS-Cov-2  [...]

Zarządzenie nr 10/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 17.08.2020w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie Nr 9/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 1 lipca 2020 r.w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych [...]

Zarządzenie Nr 2/2020/AO

Dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 30.06.2020 w sprawie wyznaczenia osoby do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 8/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 24.06.2020r. w sprawie: zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie – w trybie obiegowym. [...]

Zarządzenie nr 7/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 15.06.2020r.w sprawie: zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie –w trybie obiegowym. [...]

Zarządzenie nr 6/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 28.04.2020r.w sprawie:zmiany terminu realizacji praktyk zawodowych w czasie ograniczenia funkcjonowania szkołyzwiązanego z zagrożeniem epidemiologicznym [...]

Aneks nr 1 do Zarządzenia 13/2019/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 30.09.2019 [...]

Zarządzenie nr 5/2020/N Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

w sprawie:zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie –w trybie obiegowym. [...]

Zarządzenie nr 4/2020/N

Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 1.04.2020r. w sprawie:zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie –w trybie obiegowym. [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 24 marca 2020r.w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym. [...]

ZARZĄDZENIE Nr 1/2020/AO Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomic znych w Częstochowie z dnia 16 marca 2020r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

Zarządzenie Nr 2/2020/N

Dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych w Częstochowie  z dnia 17.02.2020 w  sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie nr 1/2020/N Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 02.01.2020r

w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej na podstawie art.69 ust.6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.u. z 2017 poz. 59) oraz Regulaminu Rady Pedagogicznej na dzień 09 stycznia 2020 roku godzina 15:30 [...]

Zarządzenie nr 15/2019/N Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

z dnia 10.10.2019 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej na podstawie art.69 ust.6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.u. z 2017 poz. 59) oraz Regulaminu Rady Pedagogicznej na dzieo 17 października2019 roku [...]

Zarządzenie Nr 14/2019/N Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 30.09.2019

W sprawie zmiany Koordynatora ds. ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ekonomicznychw Częstochowie [...]

Zarządzenie Nr 2/2019/AO Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 30.09.2019

w sprawie zmiany Koordynatora ds. ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ekonomicznychw Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 12/2019/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 05.09.2019 w sprawie  zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej  [...]

Zarządzenie Nr 11/2019/N

Dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 05.09.2019 W sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej na podstawie Rozporządzenia MEN z 29.08.2014r [...]

Zarządzenie Nr 10/2019/N

Dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 05.09.2019 [...]

Zarządzenie nr 9/2019/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 19.08.2019 w sprawie  zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej na podstawie art.69 ust.6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.u. z 2017 poz. 59) oraz [...]

Zarządzenie nr 8/2019/N

w sprawie  zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej na podstawie art.69 ust.6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.u. z 2017 poz. 59) oraz Regulaminu Rady Pedagogicznej na dzień   14 czerwca 2019 roku [...]

Zarządzenie nr 7/2019/N

w sprawie  zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 6/2019/N

w sprawie  zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej  [...]

Zarządzenie nr 5/2019/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowiez dnia 11.04.2019 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 4/2019/N

w sprawie  zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie Nr 3/2019/N

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej [...]

Zarządzenie nr 2/2019/N

w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 1/2019/N

w sprawie wprowadzenia nowelizacji Regulaminu ZFŚS Zespołu SzkółEkonomicznych w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 6/2018/AO

w sprawie wprowadzenia aneksu nr 3 do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

Zarządzenie Dyrektora nr 13/2018/N

z dnia 05.11.2018 roku w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 12/2018/N

w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie Nr 11/2018/N

w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2018/2019 [...]

Zarządzenie nr 10/2018/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 06.09.2018 w sprawie  zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej na podstawie art.69 ust.6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.u. z 2017 poz. 59) oraz [...]

Zarządzenie nr 9/2018/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 03.09.2018 w sprawie  uchwalenia procedury oceny pracy nauczycieli i regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela. [...]

Zarządzenie Nr 4/2018/AO

Dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 03.09.2018 Do przeprowadzania likwidacji mienia i druków ścisłego zarachowania. [...]

Zarządzenie Nr 8/2018/N

Dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 03.09.2018 W sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej na podstawie Rozporządzenia MEN z 19.02.2002r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

Zarządzenie Nr 7/2018/N

Dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 03.09.2018   W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa pobytu w szkole, a także bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez [...]

Zarządzenie nr 6/2018/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowiez dnia 24.08.2018 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej na podstawie art.69ust.6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku [...]

Zarządzenie nr 5/2018/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 14.06.2018 w sprawie  zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 4/2018/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 06.06.2018r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 3/2018/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 19.04.2018 w sprawie  zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenie nr 3/2018/AO

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 17.04.2018 w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 2/2018/AO

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 21.03.2018 w sprawie zmiany na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 2/2018/N

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z dnia 21.03.2018 w sprawie zmiany na stanowisku  Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 1/2018/N

w sprawie  zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej na podstawie art.69 ust.6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.u. z 2017 poz. 59) oraz Regulaminu Rady Pedagogicznej na dzień 22 marca 2018 roku godzina 14:0 [...]

Zarządzenie nr 1/2018/AO

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowiez dnia 02.01.2018w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do regulaminu wynagradzaniapracowników samorządowych w Zespole Szkół Ekonomicznychw Częstochowie [...]

metryczka