Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja dotycząca efektywności energetycznej

Informuję, że VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. [...]

Nabór na stanowisko - SAMODZIELNY REFERENT

  Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego ogłasza konkurs na wolne stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT   w wymiarze etatu 1,00  (40/40) na czas [...]

zmiany do regulaminu ZFŚS z dnia styczeń 2014, obowiązuje od 01.01.2015

aneks do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

regulamin ZFŚS do 31.12.2013

regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

Szkolny Klub "EGZOTYK"

WVI LO od września 1987 działa SKKT-PTTK „Egzotyk” [...]

Szkolny Klub UNESCO

VI LO należy do grona Szkół Stowarzyszonych UNESCO. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury [...]

Wolontariat

Historia i działalność Wolontariatu [...]

metryczka