Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Uchwały Rady Pedagogicznej

Typ: EwidencjaDostęp: W gabinecie dyrektora.Dział: Miejskie Przedszkole nr 34 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

Rejestr wypadków

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie dyrektora, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoDział: Miejskie Przedszkole nr 34Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie dyrektoraDział: Miejskie Przedszkole nr 34Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 [...]

Książka inwentarzowa

Typ: EwidencjaDostęp: W gabinecie dyrektora Dział: Miejskie Przedszkole nr 34Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( Dz.U.nr 76 poz 694 z 2002r.ze zmianami [...]

Karty zgłoszeń dzieci do przedszkola

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie dyrektora dla osób które wykażą interes prawnyDział: Miejskie Przedszkole nr 34Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 ( Dz.U.Nr 256 z 2004 poz 2572 ze zmianami) [...]

Dzienniki

Typ: Archiwum.Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 34 w Częstochowie. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Dział: Miejskie Przedszkole nr [...]

Akta osobowe

Typ: EwidencjaDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 34 w Częstochowie.Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole nr [...]

Protokoły RP

Typ: ArchiwumDział: Miejskie Przedszkole nr 34Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 34 w Częstochowie.Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych [...]

Biblioteka

Typ: RejestrDostęp: do wglądu u nauczycielek przedszkola odpowiedzialnych za prowadzenie biblioteki dla pracowników i rodziców dzieci  przedszkola.Dział: Miejskie Przedszkole nr 34 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i [...]

metryczka